Volumul “Studia Doctoralia 3/2010. Despre uitare: forme ale rememorării”

26 May 2011  |   Publicații

Acest volum cuprinde comunicările prezentate de doctoranzi la conferinţa internaţională Despre uitare: Forme ale rememorării – On Oblivion: Plays of Anamnesis – De L’oubli: Jeux de l’anamnesis, organizată în 15 şi 16 mai, 2009, de Şcoala Doctorală „Studii Literare şi Culturale” a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (Universitatea din Bucureşti), în cadrul proiectului EDUCATI.

Aşa cum indică titlul conferinţei, tema propusă a făcut referire la memorie, nu atât la valorizarea ei ca arhetip cognitiv, ca trăsătură centrală a cunoaşterii, cât mai ales la modul ei de tezaurizare, la funcţionarea prin binomul amintire-uitare, la interacţiunea ei cu istoria.

S-au urmărit astfel diversele jocuri ale memoriei, acte şi procese de înregistrare, precum instanţieri ale memoriei în roman, strategii performative ale amintirii în poezie, s-a analizat rolul memoriei în definirea identităţii sau în recuperarea trecutului.

Fără a reduce memoria la elogiul absenţei, s-a insistat pe retorica încorporării absenţei şi s-a confirmat astfel cum literatura poate servi la definirea memoriei, a cărei constelaţie alegorică are în centru pagina scrisă.

Lucrările ne îndeamnă să vedem care este semnificaţia mutaţiei produse chiar în modul de raportare a culturii la memorie, pornind de la faptul că, la început memorială, documentară apoi, cultura a trebuit să-şi schimbe una din metaforele emblematice, astfel că arca sapientiae s-a transformat în capital cultural.

Doctoranzi